Chu→Boh vol.45 Mano Shizuku, Mai Morishita, Aikawa Seina, Harukawa Sumire, Chiaki Sakurai, Aika Sato